Kenali JomBaca@PHS

JomBaca@PHS merupakan satu jenama kepada Jawatankuasa Kempen Membaca  di Perpustakaan Hamzah Sendut. Objektif jawatankuasa ini adalah mempromosi budaya membaca di kalangan warga USM secara khusus dan masyarakat luar amnya.

JomBaca@PHS melalui aktiviti-aktiviti yang dirancang berharap agar amalan membaca dapat dijadikan suatu budaya kepada semua.Penglibatan semua pihak dalam menjayakan program-program yang diatur amatlah diharapkan demi kebaikan bersama. Saya suka membaca!!

Untuk sebarang pertanyaan, idea atau sumbangan bolehlah berhubung dengan kami melalui saluran berikut:

1. Mohd Kamal Mohd Napiah   mohdkamal@usm.my

2. Nor Azan Ibrahim      nor_azan@usm.my

3. Fujica Azura Fesal      fujica@usm.my

4. Rosnani Ahmad    rosnaniahmad@usm.my

5. Noor Adilah Azmi     nooradilah@usm.my

6. Intan Haryati Ibrahim   intanharyati@usm.my

7. Muhammad Hanifah Mahabat@Mohamed   hanifah@usm.my

8. Hazwani Jamaluddin     jhazwani@usm.my

9. Hazaralie Ramlee    hazaralie@usm.my

10. Mohd Hezri Mansor   hezri@usm.my

11. Muhamad Amin Azmi   muhamad_amin@usm.my

12. Mohd Hazlee Abdul Halil    mohdhazlee@usm.my

 
%d bloggers like this: